INTEGRATOR SISTEME SI INSTALATII CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA

Cazan de apa supraincalzita ASGX

Cazane apa calda

Cazan de apa supraincalzita ASGX

GENERATORUL DE APĂ SUPRAÎNCĂLZITĂ seria ASGX este de tip monobloc, cu funcționare complet automată și dotat cu toate accesoriile pentru o punere în funcțiune rapidă.

Generatorul  ASGX cu flacără trecătoare, trei drumuri de fum și fund umed, este echipat cu accesorii de reglare și siguranță pentru funcționare automată, panou electric general.

Caracteristici principale
Focarul cu volum amplu pentru obținerea de încărcări termice reduse, cu joncțiuni de dilatare tip FOX formate la cald, garantează o combustie perfectă atât cu combustibil lichid sau gazos, absorbind dilatările termice având ca urmare asigurarea etanșeității țevilor la plăcile tubulare. Flacăra trece în focar și gazele de combustie sunt direcționate în camera de inversiune complet umedă. In această cameră combustia este completă și gazele de ardere își schimbă mișcarea revenind în fascicolul tubular înspre partea anterioară.
Al treilea drum de fum reconduce produșii combustiei către fundul cazanului pentru a fi evacuați la exterior.
Absența totală a materialului refractar în interiorul focarului, reduce la minim operațiunile de întreținere, eliminând în plus inerții termice periculoase.
Toate suprafețele de dispersie a căldurii sunt izolate corespunzător cu material izolant de grosime mare. Totul este protejat de un înveliș de tablă din aluminiu gofrat.

CORP CAZAN
Construit din oțel de calitate P265GH sau P355GH UNI10028/2, (ex Fe 410 sau 510.1.2 KW UNI 5869/75) omologat de Registrul prescris, este format din:

  • camera de ardere orizontală cu flacără trecătoare, trei drumuri efective de fum și fund umed susținută și ancorată de trunchi cu funcția de gură de vizitare (diametru max 400 mm pentru a garanta umezirea), complet lipsită de material refractar
  • plăci tubulare în totalitate curbate la cald, cu sudură cap la cap, cu găuri executate cu bormașina și ulterior alezate pentru mandrinarea și sudarea țevilor de fum
  • fascicol de tuburi cu racorduri flanșate pentru tur și retur, racorduri pentru aparaturile de funcționare, uși de vizitare și inspecționare, totul îmbinat prin sudură cu procedee omologate și sudori calificați
  • focar cu volum amplu pentru a obține o sarcină termică redusă, cu jonctiune de dilatare ondulată tip Fox formată la cald
  • tuburi de fum din Fe 37 D UNI 7091, grosime 3,2 mm, mandrinate și sudate la placa tubulară, lipsite de turbulatori
  • con refractar cu conținut mare de alumină cu placa pentru aplicarea arzătorului.ACCESORII CAZAN

  • Bazament construit din profile de oțel carbon, capabil să garanteze susținerea și manevrarea întregului grup; este livrată o scară și pasarelă pentru accesul și serviciul accesoriilor situate deasupra cazanului.
  • Cablajele electrice sunt executate cu respectarea celor mai rigide norme de siguranță în materie și sunt unite într-un singur tablou de comandă centralizat.
  • Izolație externă cu plăci din vată minerală de densitate mare și de grosime adecvată cu finisaj rotund din tablă de aluminiu gofrat.

SOLICITA-OFERTA

Web Analytics