INTEGRATOR SISTEME SI INSTALATII CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA

Cazane pe ulei diatermic OPX REC

Cazane pe ulei diatermic

Cazane pe ulei diatermic OPX REC

Generatorul de căldură pe ulei diatermic seria OPX REC, are trei drumuri de fum cu focar cu flacără trecătoare și ieșirea fumului direcționată intr-un recuperator de căldură.
Cazanul OPX REC include pompă de circulație ulei, accesorii de reglare și siguranță pentru funcționare automată, panou electric general.

Caracteristici principale

OPX REC este un Generator de căldură pe fluid diatermic, executat cu serpentine in formă de spirală cu axă orizontală, construite cu tuburi S.S. de calitate “MANNESMANN” din oțel carbon Fe 35 UNI 663/68 curbate in mai multe spirale, tangente intre ele, astfel incat să formeze o separare perfectă intre diferitele drumuri ale gazului de ardere.
Prima serpentină a spiralei interne formează camera de ardere cu volum mare astfel incat să se obțină o amplă flexibilitate de funcționare la diferitele solicitări ale utilizatorilor.

A doua serpentină formează fascicolul cu convecție externă parcurs de al doilea drum al gazului de ardere.
Un inveliș cilindric dinspre exterior (casing) “conține” al treilea drum de fum.
Bazamentul cazanului din profile de oțel carbon garantează susținerea intregului grup; pe lateral este prevazută o platformă de serviciu si aplicația grupului de circulatie al fluidului diatermic.

Imbrăcămintea izolantă externă este fabricata din vată minerală de densitate mare, iar  finisajul este realizat din tablă de aluminiu grecat, montat pe cadru paralelipipedic.

Racordul gazelor arse la coș este complet cu contra flanșe, situat pe camera de fum superioară, fixată in șuruburi pe cazan și ușor de demontat pentru operațiunile de curațare suplimentară.

Preîncălzitorul de aer comburant este instalat in partea posterioară a generatorului astfel incat să formeze un corp unic, constituit din:

  • fascicol tubular din oțel inox AISI 304 cu tuburi dispuse vertical și mandrinate la plăcile tubulare;
  • camera de colectare gaze arse calde și racord pentru ieșire gaze arse reci;
  • hotă pentru colectare fum pe care sunt predispuse două ușițe pentru inspecționare și curățare a pasajelor parcurse de gazele de ardere și o ușă amplă de acces la partea posterioară a preincalzitorului;
  • racord de intrare aer rece cu flux care pătrunde in fascicolul tubular și il traversează in contra-curent;
  • canal direcționare aer cald incorporat in structura generatorului pentru a transporta aerul inspre capul de combustie.

SOLICITA-OFERTA

Web Analytics